Dạy gia sư

ĐĂNG KÝ LỚP HỌC TIẾNG TRUNG GIA SƯ

 

 I. ĐỐI TƯỢNG:

 

- Các doanh nhân không có thời gian tham gia khoá học cùng các học viên khác.

 

- Các học viên muốn học nhanh trong thời gian nhất định. 

 

 II. NHÂN SỰ LỚP GIA SƯ:

 

-      Giảng viên: 01 giảng viên.

 

-      Học viên: 01 học viên.

 

  III. THỜI GIAN HỌC:  

 

 Thời gian học linh hoạt theo lịch của học viên.

 

IV. CÁC CÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ: 

 

Cách 1: Đăng kí đóng phí tại quầy lễ tân của Trung tâm đào tạo tiếng Trung Tâm Đức

Cách 2 : Nộp tiền qua tài khoản của Trung tâm đào tạo tiếng Trung Tâm Đức     

hoc tieng trung gia su