LUYỆN THI HSK

 

LUYỆN THI HSK

I, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ

+HỌC  HẾT QUYỂN 3 HOẶC QUYỂN 4 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 6 QUYỂN

+CÓ NHU CẦU THI LẤY BẰNG 

+CÓ NHU CẦU ĐI DU HỌC VÀ LÀM VIỆC Ở TRUNG QUỐC

II,PHƯƠNG PHÁP DẠY

+ CHỦ ĐẠO LUYỆN THEO ĐỀ THI