Cảm nhận 2

Vốn là đứa nhút nhát, ngại giao tiếp, tuy thành thạo nghe, viết, đọc, nhưng kỹ năng nói của mình cực kém. Nhờ cô Liên khuyến khích mình giao tiếp mỗi buổi lên lớp mà giờ mình không còn sợ nói nữa.