Cảm nhận 3

Là người buôn bán, thường xuyên phải lấy hàng ở Trung Quốc nhưng khả năng giao tiếp của tôi không được tốt, trước có học hết quyển 2 ở một trung tâm nhỏ, nhưng chỉ nói được những câu đơn giản hằng ngày. Do đó tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Sau khi học tiếng Trung giao tiếp ở Tâm Đức, trình độ nói của tôi tăng lên đáng kể. Giờ tôi luôn tự tin khi giao tiếp với người Hoa.