Cô Lý Hà Mai

Tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Vũ Hán , Trung Quốc.